Onze portal

Welkom op de portal van Triple C. U kunt op deze portal uw gegevens inzien en wijzigen en uw documenten voor uw dossier downloaden en uploaden. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met Triple C op 0575-200002.

Hieronder treft u meer informatie aan over de benodigde documenten en de procedure voor de komst van uw au pair ( al dan niet visumplichtig). Ook zult u tijdens de procedure van ons verschillende e-mails ontvangen waarin staat aangegeven welke documenten geupload dienen te worden.

De procedure start met het uploaden van de getekende Triple C au pair overeenkomst.

Van u als gastgezin hebben we de volgende gegevens nodig:

Bewijsstukken inkomensgegevens.

  • ​Graag vernemen we van u of u in loondienst bent, directeur/grootaandeelhouder, zelfstandig ondernemer of een andere werkvorm heeft waaruit u middelen ontvangt. We zullen u dan vragen om de benodigde bewijsstukken van uw duurzame inkomen te overleggen.
  • Gescand uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie (GBR). Op dit uittreksel staan uw woonadres, uw gezinssamenstelling en de geboortedata van alle gezinsleden vermeld. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment dat uw visumaanvraag wordt ingediend.
  • Kopie van uw geldige paspoorten en indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, ook een kopie van de voor- en achterkant van uw IND-verblijfsdocument.

Stukken die betrekking hebben op u en uw au pairs deelname aan het au pair programma.

  • Plaatsingsovereenkomst (format kunt u downloaden op de portal).
  • Akkoordverklaring Triple C au pair programma (format kunt u downloaden op de portal).
  • Au Pair Awareness Declaration (format kunt u downloaden op de portal).
  • Werkschema (format kunt u downloaden op de portal) voor de au pair.
  • Au Pair Host Family Agreement (format kunt u downloaden op de portal).
  • Machtiging voor het afsluiten van de ISIS Au Pair Verzekering. 

 

Procedure na ontvangst van uw gegevens

Wanneer Triple C au pair alle benodigde documenten van u heeft ontvangen, heeft Triple C au pair maximaal 5 werkdagen de tijd om uw inkomensgegevens te controleren en 5 werkdagen voor de overige documenten. Eventuele feedback op de stukken die u ons toestuurt, kunt u vinden in 'Mijn Documenten' bij het desbetreffende document. Triple C au pair zal indien van toepassing de IND visumaanvraag opstellen en de documenten van de au pair toevoegen aan het dossier. Zodra de aanvraag compleet is en uw betaling is ontvangen, dient Triple C au pair uw verzoek in bij de IND.

De IND heeft circa 2 weken nodig om een beslissing te nemen over de visumaanvraag. Gedurende de beslistermijn kunnen wij u geen informatie geven over de voortgang van uw visumaanvraag. Op het moment dat wij de beslissing ontvangen van de IND, informeren wij u daarover per e-mail en ontvangt u per e-mail een kopie van de brief met de beslissing van de IND. Tevens informeren wij u en uw au pair per e-mail over het vervolg traject.